Beste zwangeren en partners,

In onderstaande brief vind je een update vanuit Geboortezorg Salland met betrekking tot de verloskundige zorg in relatie tot het Corona Virus.

Update-Corona-15-12-20