Beste zwangeren en partners,

In onderstaande brief vind je een update vanuit Geboortezorg Salland met betrekking tot de verloskundige zorg in relatie tot het Corona Virus.

update corona 28-03-20 CIG Salland