de praktijk

WELKOM BIJ VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE EIBER IN TWELLO

Hier vind je informatie over onze praktijk en wat wij als verloskundigen voor je kunnen betekenen voor je zwangerschap, je bevalling en kraamtijd. Een belangrijke en bijzondere periode in je leven, waarbij we je graag willen begeleiden.

TEAM DE EIBER

Nelleke Sicco Smit

Ik werk sinds 1993 met veel passie en plezier als verloskundige bij De Eiber in Twello. Het bieden van professionele zorg en geven van persoonlijke aandacht zijn voor mij belangrijke items. Het werken binnen een klein team heeft voor mij de voorkeur. Hierdoor ken ik de cliënten persoonlijk en kan ik zorg op maat bieden. Voor mij staat de zwangere vrouw daarbij centraal.
In 2007 heb ik mijn echodiploma behaald. Ik vind het fijn dit stukje extra zorg binnen de praktijk te kunnen bieden. Daarnaast werk ik ook als echoscopiste bij Fetura. Op beide plaatsen kun je mij dus tegen komen. Het vak van verloskunde blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. Ik vind het belangrijk om opleidingen en trainingen te blijven volgen om zo de nieuwste ontwikkelingen ook binnen de praktijk te kunnen toepassen. Op deze manier kan ik de beste zorg bieden voor moeder en kind.
BIG nummer: 89036969603

Mathilde Bonhof-Dijkhof

In ben sinds 2013 werkzaam als verloskundige. Na de Havo ben ik gestart met de opleiding tot verloskundige in Rotterdam. Mijn allereerste stage in 2008 heb ik gedaan bij de Eiber. Ik heb hier op een leuke en prettige wijze kennis kunnen maken met het vak. In 2013 ben ik afgestudeerd en ben daarna direct bij diverse praktijken, waaronder De Eiber aan het werk gegaan als waarneemster. In 2015 heb ik ook mijn echo diploma gehaald. In juni 2019 ben ik zelf ook moeder geworden en heb ik het proces van zwanger zijn en bevallen zelf mogen ervaren. Een hele bijzondere tijd was dat! Het moederschap en het vak verloskunde vond ik lastig te combineren. Na een aantal jaren waarnemen, een aantal jaren praktijkhouder zijn, heb ik eind 2019 besloten om een stuk minder te gaan werken en me terug te trekken als praktijkhouder. Sinds medio 2020 werk ik voornamelijk als echoscopist bij de Eiber en maak ik ook medische en pretecho’s bij echocentrum Fetura in Deventer. Daarnaast ondersteun ik de praktijk met diverse administratieve zaken die achter de schermen plaatsvinden. Zo blijf ik toch verbonden met de verloskunde, want het blijft me door de jaren heen nog steeds fascineren hoe er uit 1 klein celletje een heel mensenkind kan groeien!
BIG nummer: 49917344103

Mariska den Hartog


BIG nummer: 99919897003

Saritha Tatipikalawan

Ik ben sinds 2021 Verloskundige. Na de middelbare school ben ik eerst een studie gaan doen in de luchtvaart. Toch wilde ik altijd verloskundige worden en deze droom heb ik niet losgelaten. in 2017 ben ik alsnog gestart met de opleiding in Antwerpen. Tijdens de studie heb ik gewerkt in de kraamzorg en heb ik verschillende stages gelopen. Zo ben ik in 2020 ook bij de Eiber terecht gekomen als verloskundige in opleiding. In 2021 kwam er ruimte in het team en kon ik gelijk na mijn studie aan de slag in een vertrouwde omgeving. BIG nummer: 39929530603

Dirma Folmer


BIG nummer: 39061267803

Waarneming

Tijdens vakanties -of afwezigheid door andere omstandigheden- vervangt de waarneemster ons. Zij werkt volgens dezelfde afspraken en protocollen; je kunt van haar dezelfde zorg verwachten als van ons.

Studenten

Als praktijk willen wij bijdragen aan het goed opleiden van toekomstige collega’s. Daarom kan het zijn dat je tijdens contact met ons, te maken kan krijgen met een student. Als je niet wilt dat een student aanwezig is bij het consult of de bevalling, zeg het ons gerust, dan houden we daar rekening mee.
Momenteel begeleiden wij geen student

WAT DOEN WIJ

Als verloskundigen begeleiden we aanstaande ouders voor, tijdens en na de bevalling, en steeds vaker ook al vóór de zwangerschap. Je kunt bij ons terecht voor de reguliere medische controles, voor informatie en ondersteuning. De gezondheid van moeder en kind staat voor ons centraal.

  • Een verloskundige is een eerstelijns zorgverlener. Dit betekent dat je geen verwijsbrief van de huisarts nodig hebt, maar je rechtstreeks kunt aanmelden bij de praktijk voor een kinderwensconsult of zwangerschapsbegeleiding.

  • Een verloskundige is medisch opgeleid. Wij zijn bevoegd om gezonde zwangerschappen, bevallingen en kraambedden zelfstandig te begeleiden.

  • Wij zijn opgeleid om onderscheid te maken tussen gezonde zwangerschappen en afwijkingen hierop. Wanneer dat nodig is, verwijzen we naar huisarts, gynaecoloog of een andere specialist.

  • Wij doen echoscopisch onderzoek en vragen bloedtesten aan.

  • Als er een bepaalde behandeling of specialistische zorg nodig is, gebeurt dat in overleg met jou.

KWALITEIT

De Eiber is een kleinschalige praktijk. Omdat we met een hecht team zijn, heb je genoeg gelegenheid om ons te leren kennen. Dit vinden wij belangrijk. Voor ons horen een persoonlijke benadering, kwaliteit van zorg en betrokkenheid bij elkaar.

Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en in het register van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN). Om te voldoen aan de kwaliteitseisen volgen wij geregeld bij- en nascholingen. Zo blijven wij up to date ten aanzien van nieuwe inzichten in de verloskunde.

Onze praktijk heeft een goede samenwerking met andere verloskundigenpraktijken in Verloskundigen Coöperatie Deventer en Omstreken. Kijk voor meer informatie op de website van de VCDO. We hebben een achterwachtregeling met elkaar, waarbij we voor elkaar invallen wanneer er een enkele keer twee vrouwen tegelijk gaan bevallen. Zo ben je altijd verzekerd van verloskundige hulp.

Onze praktijk maakt deel uit van een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO), namelijk Geboortezorg Salland.  We werken samen met klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg organisaties in de regio Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Ons beleid is afgestemd op elkaar door middel van gezamenlijke protocollen en richtlijnen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vind je op de website van de IGO via www.geboortezorgsalland.nl.

In onze regio zijn verschillende kraamzorgbureaus actief, waar wij mee samenwerken. Bij de eerste controle geven we informatie over de bureaus waar wij het meest mee samenwerken.

Ook met de huisartsen in de regio zijn we in contact. We houden elkaar op de hoogte over de zorg. Bij aanvang van je zwangerschap vragen we je toestemming voor gegevensuitwisseling met je huisarts.

In onze praktijk streven we naar een hoge kwaliteit van zorg. Heb je desondanks klachten over de behandeling, dan willen we je vragen dit bij ons te melden. We gaan graag met je in gesprek om de problemen op te lossen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht voorleggen aan de KNOV klachtencommissie. Bij de Klachtencommissie kan het klachtenreglement worden opgevraagd.

De KNOV klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht

  • Behandelt je klacht onafhankelijk

  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde

  • Doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden

  • Doet geen uitspraak over rechtsgevolg

Adres:

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen ( KNOV)
t.a.v. De Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 Utrecht

Telefoonnummer:
(030) 2823100

Na uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

De Eiber is een verloskundigenpraktijk gevestigd in Twello. Het werkgebied bestrijkt de driehoek tussen: Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

We zijn met vier verloskundigen; Nelleke Sicco Smit, Mariska den Hartog, Saritha Tatipikalawan en Mathilde Bonhof- Dijkhof. In de basis doen wij allen hetzelfde, jou voorzien van verloskundige zorg. Wij hebben binnen het team ieder onze eigen ‘specialiteit’. Zo hebben wij bijvoorbeeld de echoscopie, anticonceptie, administratieve taken, social media taken, overleggen in de regio, meedenken over protocollen etc. onderverdeeld in het team. Er zijn naast de basis verloskunde namelijk nog een heleboel andere zaken waar wij ons mee bezig houden! We maken geen gebruik van een praktijkassistente, zo sta je altijd direct in contact met de verloskundige. In voorkomende gevallen zijn we achterwacht voor elkaar, en indien nodig hebben we een achterwachtregeling met praktijken uit de naaste omgeving.

We werken vanuit een eigen praktijkpand in Twello. Zes dagdelen in de week houden we spreekuur, waaronder 1 dagdeel avondspreekuur. Ook wordt er dagelijks een telefonisch spreekuur gehouden tussen 13.00 en 14.00 uur.

Dagelijks worden er kraamvisites gereden, door de dienstdoende verloskundige. De dienstdoende verloskundige is 24/7 bereikbaar voor dringende zaken en bevallingen op 0571-27 62 53.