de praktijk

WELKOM BIJ VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE EIBER IN TWELLO

Hier vind je informatie over onze praktijk en wat wij als verloskundigen voor je kunnen betekenen voor je zwangerschap, je bevalling en kraamtijd. Een belangrijke en bijzondere periode in je leven, waarbij we je graag willen begeleiden.

TEAM DE EIBER

Nelleke Sicco Smit

Ik werk sinds 1993 met veel passie en plezier als verloskundige bij De Eiber in Twello. Het bieden van professionele zorg en geven van persoonlijke aandacht zijn voor mij belangrijke items. Het werken binnen een klein team heeft voor mij de voorkeur. Hierdoor ken ik de cliënten persoonlijk en kan ik zorg op maat bieden. Voor mij staat de zwangere vrouw daarbij centraal.
In 2007 heb ik mijn echodiploma behaald. Ik vind het fijn dit stukje extra zorg binnen de praktijk te kunnen bieden. Daarnaast werk ik ook als echoscopiste bij Fetura. Op beide plaatsen kun je mij dus tegen komen. Het vak van verloskunde blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. Ik vind het belangrijk om opleidingen en trainingen te blijven volgen om zo de nieuwste ontwikkelingen ook binnen de praktijk te kunnen toepassen. Op deze manier kan ik de beste zorg bieden voor moeder en kind.

Mathilde Bonhof-Dijkhof

In ben sinds 2013 werkzaam als verloskundige. Na de Havo ben ik gestart met de opleiding tot verloskundige in Rotterdam. Mijn allereerste stage in 2008 heb ik gedaan bij Nelleke en Margreeth. Zij hadden destijds met zijn tweeën de praktijk in Twello, Margreeth al sinds 1988 en Nelleke is erbij gekomen in 1993. Zij hebben mij op een leuke en prettige wijze kennis laten maken met het vak. In 2013 ben ik afgestudeerd en ben daarna direct bij diverse praktijken, waaronder ‘De Eiber’ aan het werk gegaan als waarneemster. In de tussentijd heb ik ook mijn echo diploma gehaald en kan je mij dus tegenkomen op het echo spreekuur. Na een aantal jaar waarnemen kwam er voor mij, per 01-01-2017 een vaste plek in het team van de Eiber, waar ik erg blij mee ben!
Het blijft me fascineren dat er uit één celletje een heel mensenkind kan groeien. Elke keer weer heb ik bewondering voor de oerkrachten die een vrouw bezit wanneer zij een kind op de wereld zet. En wat ik het allerleukste vind om te zien is hoe 2 mensen, aan het begin van een zwangerschap vaak wat gezond gespannen voor het nieuwe avontuur, in een korte tijd transformeren tot zelfverzekerde ouders. Ik begeleid jullie graag op de weg naar het ouderschap, waarbij we samen kijken welke zorg voor jullie passend is.

Tijdens vakanties -of afwezigheid door andere omstandigheden- vervangt de waarneemster ons. Zij werkt volgens dezelfde afspraken en protocollen; je kunt van haar dezelfde zorg verwachten als van ons. Enkele maanden per jaar bieden wij stageplaatsen aan studenten van de Academie Verloskunde. Als je niet wilt dat een student aanwezig is bij het consult of de bevalling, zeg het ons gerust, dan houden we daar rekening mee.

WAT DOEN WIJ

Als verloskundigen begeleiden we aanstaande ouders voor, tijdens en na de bevalling, en steeds vaker ook al vóór de zwangerschap. Je kunt bij ons terecht voor de reguliere medische controles, voor informatie en ondersteuning. De gezondheid van moeder en kind staat voor ons centraal.

  • Een verloskundige is een eerstelijns zorgverlener. Dit betekent dat je geen verwijsbrief van de huisarts nodig hebt, maar je rechtstreeks kunt aanmelden bij de praktijk voor een kinderwensconsult of zwangerschapsbegeleiding.

  • Een verloskundige is medisch opgeleid. Wij zijn bevoegd om gezonde zwangerschappen, bevallingen en kraambedden zelfstandig te begeleiden.

  • Wij zijn opgeleid om onderscheid te maken tussen gezonde zwangerschappen en afwijkingen hierop. Wanneer dat nodig is, verwijzen we naar huisarts, gynaecoloog of een andere specialist.

  • Wij doen echoscopisch onderzoek en vragen bloedtesten aan.

  • Als er een bepaalde behandeling of specialistische zorg nodig is, gebeurt dat in overleg met jou.

KWALITEIT

De Eiber is een kleinschalige praktijk. Omdat we met zijn drieën werken, heb je genoeg gelegenheid om ons te leren kennen. Dit vinden wij belangrijk. Voor ons horen een persoonlijke benadering, kwaliteit van zorg en betrokkenheid bij elkaar.

Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en in het register van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN). Om te voldoen aan de kwaliteitseisen volgen wij geregeld bij- en nascholingen. Zo blijven wij up to date ten aanzien van nieuwe inzichten in de verloskunde.

Onze praktijk heeft een goede samenwerking met andere verloskundigenpraktijken in Verloskundigen Coöperatie Deventer en Omstreken. Kijk voor meer informatie op de website van de VCDO. We hebben een achterwachtregeling met elkaar, waarbij we voor elkaar invallen wanneer er een enkele keer twee vrouwen tegelijk gaan bevallen. Zo ben je altijd verzekerd van verloskundige hulp.

Onze praktijk maakt deel uit van een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO), namelijk Geboortezorg Salland.  We werken samen met klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg organisaties in de regio Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Ons beleid is afgestemd op elkaar door middel van gezamenlijke protocollen en richtlijnen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vind je op de website van de IGO via www.geboortezorgsalland.nl.

In onze regio zijn verschillende kraamzorgbureaus actief, waar wij mee samenwerken. Bij de eerste controle geven we informatie over de bureaus waar wij het meest mee samenwerken.

Ook met de huisartsen in de regio zijn we in contact. We houden elkaar op de hoogte over de zorg. Bij aanvang van je zwangerschap vragen we je toestemming voor gegevensuitwisseling met je huisarts.

In onze praktijk streven we naar een hoge kwaliteit van zorg. Heb je desondanks klachten over de behandeling, dan willen we je vragen dit bij ons te melden. We gaan graag met je in gesprek om de problemen op te lossen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht voorleggen aan de KNOV klachtencommissie. Bij de Klachtencommissie kan het klachtenreglement worden opgevraagd.

De KNOV klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht

  • Behandelt je klacht onafhankelijk

  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde

  • Doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden

  • Doet geen uitspraak over rechtsgevolg

Adres:

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen ( KNOV)
t.a.v. De Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 Utrecht

Telefoonnummer:
(030) 2823100

Na uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

De Eiber is een verloskundigenpraktijk gevestigd in Twello. Het werkgebied bestrijkt de driehoek tussen: Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

We zijn met twee vaste verloskundigen; Nelleke Sicco Smit en Mathilde Bonhof- Dijkhof. Onze waarneemster, Dirma Folmer, werkt op regelmatige basis met ons mee in de praktijk. We maken geen gebruik van een praktijkassistente, zo sta je altijd direct in contact met de verloskundige. In voorkomende gevallen zijn we achterwacht voor elkaar, en indien nodig hebben we een achterwachtregeling met praktijken uit de naaste omgeving.

We werken vanuit een eigen praktijkpand in Twello. Zes dagdelen in de week houden we spreekuur, waaronder 1 dagdeel avondspreekuur. Ook wordt er dagelijks een telefonisch spreekuur gehouden tussen 13.00 en 14.00 uur.

Dagelijks worden er kraamvisites gereden, door de dienstdoende verloskundige. De dienstdoende verloskundige is 24/7 bereikbaar voor dringende zaken en bevallingen op 0571-276253.